Sidor

Aktuellt

Ögonlysning, patella- och hjärtscreening Cavaljer King Charles onsdag 25/4 2018: Margareta Jonsson, specialiserad ögonveterinär, godkänd enligt SKK´s bekämpningsprogram.

Lina Fredberg, sköterska, vikarierar för Frida Levenby under hennes ledighet.

Nytt instrument för hormonanalyser anskaffats december 2017.

Ny dentalutrustning: Ny dentalenhet och dentalröntgen januari 2017.

Ny sköterska: Frida Levenby, legetimerad djurskötare, har börjat hos oss 31/5 2017 sedan Lou Brandstedt har gått i pension.

Labbet uppdaterat: Nya instrument för hematologi, klinisk kemi och vissa hormoner har inskaffats.

Röntgen: Uppdaterad till Regius Sigma digitalröntgen.

Katterna har fått eget väntrum.

Vaccin mot Borrelia, Trilyme: Läkemedelsverket och SVA uttrycker sig skeptiskt mot det nya Borreliavaccinets nytta i förhållande till risk. Skyddet är inte tillräckligt dokumenterat, vaccinationsintervallet är svagt underbyggt. Av fästingarna är 40 % smittade och av hundar som angrips av smittade fästingar blir 5 % smittade. Vaccinerade hundar med misstänkt sjukdom måste undersökas med komplicerade metoder för att skilja antikroppar pga sjukdom från antikroppar pga vaccination.

Nya pass: Pass för in- och utförsel har fått nytt utseende sedan årsskiftet 2014/15. Redan utfärdade pass gäller fortsättningsvis.

Utförsel av hund och katt till Finland: Djuret ska ha pass och vara chipmärkt. Avmaskning av hund (ej katt) med prazikvantel ska göras av veterinär 1-5 dygn före utförsel. Länk till Information     från Jordbruksverket. Djuret ska vara rabiesvaccinerat tidigast vid 12 v ålder och senaste grundvaccinationen ska ha utförts minst  21 dagar före införsel.

Utförsel av hund och katt till Norge: Djuret ska ha pass och vara chipmärkt. Avmaskning med prazikvantel av hund (ej katt) äldre än 3 månader, ska utföras av veterinär 1-5 dygn före utförsel. Hund som pendlar avmaskas av veterinär var 4e vecka. Länk till information från Mattillsynet