Sidor

Inför & efter besöket

Katterna har ett eget väntrum där ni kan slå er ner med er katt avskilt från hundar för att inte stressa upp sig mer än nödvändigt.

Djur som skall opereras skall vara fastande. Detta för att minska risken för att maginnehåll rinner ner i luftstrupen under narkosen. Gnagare får äta och dricka ända fram till operationen. Ditt djur ska vara rastat före operationen. Parkera gärna på kortänden av huset om ni ska hämta opererade djur så blir det kortare väg att transportera djuret till bilen.

Djur som ska provtas kan behöva vara fastande. Ibland behöver vi ett urinprov.

Har du djur med klåda eller diarré och kräkning, ber vi dig att lämna kvar hunden i bilen medan du anmäler dig i receptionen. Vi släpper in er på gaveln där ni kommer till vårt infektionsrum.