Sidor

Inför & efter besöket

Katterna har ett eget väntrum där ni kan slå er ner med er katt avskilt från hundar.

Djur som skall opereras skall fasta fyra timmar före narkos, detta för att minska risken för att maginnehåll rinner ner i luftstrupen under narkosen. Gnagare får äta och dricka ända fram till operationen. Ditt djur ska vara rastat före operationen. Parkera gärna på kortänden av huset om ni ska hämta opererade djur så kommer ni närmare.

Djur som ska provtas kan behöva vara fastande. Ibland behöver vi ett urinprov, helst morgonurin.

Provtagning av djur som behandlas mot epilepsi med Epirepress, Epityl eller Phenoleptil provtas tidigast 11 dagar efter dosjustering och därefter var 6e månad. Provtagning kan göras oberoende av när medicinering utförts.

Provtagning av hund med överproduktion av kortison (Cushings sjukdom) provtas med 3-6 månaders intervall. Tätare provtagning när behandlingen påbörjas. Provtagning på morgonen före medicinering, ostressad hund.

Provtagning av hund med underfunktion i sköldkörtel provtas 2-4 veckor efter dosjustering och därefter med 6-12 månaders intervall. Provtagning 3-6 timmar efter medicinering.

Provtagning av katt med överfunktion i sköldkörteln provtas 3 veckor efter dosjustering och därefter med 3-6 månaders intervall.

Sedan 2018 har vi möjligheten att själva analysera progesteron för fastställande av lämplig parningstidpunkt för tik. Vi kan analysera progesteron alla vardagar i veckan

Har du djur med klåda, hosta eller diarré och kräkning ber vi dig att lämna kvar hunden i bilen medan du anmäler dig i receptionen. Vi släpper in er på gaveln.