Sidor

Aktuellt


Jouröppna djursjukhus och kliniker 2021:

Blå Stjärnans Djursjukhus Gbg 7-21 031-653500 21-07 Betaltel
0900-2080888
blastjarnan.se
Djursjukhuset Göteborg Evidensia Vard 7-00
Helg 9-00
031-214040 Evidensia Djursjukhuset Göteborg – Evidensia
Alingsås Djursjukhus 7.30-22 0322-632000 Helger 0-24
0322-632000
alingsasdjursjukhus.se
Kumla Djursjukhus Vard 8-22
Helg 9-16
019-263666 AniCura Kumla Djursjukhus
Jönköpings Djursjukhus 8-19 036-341880 AniCura Djursjukhuset i Jönköping
Karlstad Djursjukhus Vard 7.30-20
Lö 9-16
054-175250 Evidensia Djursjukhuset Karlstad
Strömshoms Djursjukhus Må-sö  0-24 0220-45800 Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm
Mjönäs Djurklinik, Munkfors Vard 8-17 0563-72333 Jour 17-8
073-0923603
mjonasdjurklinik.se


Ögonlysning, patella- och hjärtscreening Cavaljer King Charles 17/1, 21/2, 28/3, 25/4 och 30/5 2022.

Margareta Jonsson, specialiserad ögonveterinär, godkänd enligt SKK´s bekämpningsprogram.

Nya rutiner vid höfledsröntgen (HD) och armbågsröntgen (AD/ED) i SKK Röntgen from 2020-10-05:

Djurägaren ska i förväg anmäla sin hunds röntgen och betala SKKs avgift på SKKs hemsida.

Information: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenavlasning/

Beställning: https://m08-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/830

Allas ansvar för att förhindra smitta med Covid-19

  • Personer med feber, halsont, näsflöde och diarré uppmanas att stanna hemma.
  • För att minska antalet personer i lokalen ser vi att endast en person åtföljer de djur som ska besöka kliniken.
  • Invänta er tur utomhus om vädret tillåter och besökare uppmanas att sprida ut sig i väntrummet. Håll avstånd till andra djurägare och till personalen.
  • Möjlighet till handtvätt och desinfektion finns på toaletten i väntrummet.
  • Vi handhälsar inte.

Ny ultraljudsapparat anskaffats juni 2021

Nytt instrument för hormonanalyser (thyroxin, TSH, kortisol, progesteron) anskaffats december 2017.

Ny dentalutrustning: Ny dentalenhet och dentalröntgen januari 2017.

Labbet uppdaterat: Nya instrument för hematologi, klinisk kemi och vissa hormoner har inskaffats.

Röntgen: Uppdaterad till Regius Sigma digitalröntgen.

Katterna har fått eget väntrum.

Vaccin mot Borrelia, Trilyme: Läkemedelsverket och SVA uttrycker sig skeptiskt mot det nya Borreliavaccinets nytta i förhållande till risk. Skyddet är inte tillräckligt dokumenterat, vaccinationsintervallet är svagt underbyggt. Av fästingarna är 40 % smittade och av hundar som angrips av smittade fästingar blir 5 % smittade. Vaccinerade hundar med misstänkt sjukdom måste undersökas med komplicerade metoder för att skilja antikroppar pga sjukdom från antikroppar pga vaccination.

Utförsel av hund och katt till Finland: Djuret ska ha pass och vara chipmärkt. Avmaskning av hund (ej katt) med prazikvantel ska göras av veterinär 1-5 dygn före utförsel. Länk till Information     från Jordbruksverket. Djuret ska vara rabiesvaccinerat tidigast vid 12 v ålder och senaste grundvaccinationen ska ha utförts minst  21 dagar före införsel.

Utförsel av hund och katt till Norge: Djuret ska ha pass och vara chipmärkt. Avmaskning med prazikvantel av hund (ej katt) äldre än 3 månader, ska utföras av veterinär 1-5 dygn före utförsel. Hund som pendlar avmaskas av veterinär var 4e vecka. Länk till information från Mattillsynet

Integritetspolicy för Vadsbo Veterinär AB

Kontaktuppgifter för

Vadsbo Veterinär AB (VVAB)

Hammarsmedsgatan 13

542 35 Mariestad

Tel 0501-17505 Mail: info@vadsbovet.se

Uppgiftsbehandlingens syfte

Uppgifterna används för lagstadgad journalföring för djur vi hanterar och för ekonomisk redovisning. De används även för kallelser till återkommande behandlingar och marknadsföring.

Registrerade personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter. Personnummer används för receptförskrivning och i förekommande fall för direktreglering mot försäkringsbolag.

Djur som ingår i hushållet och i förekommande fall försäkringsbolag som anlitas. Journaler för behandlade djur och förskrivna recept registerförs.

Vidare bokförs de transaktioner som utförs och vilka inköp som görs. Registrering av inköp underlättar rådgivning vid återkommande inköp och foderrådgivning men går att avsäga sig. Påminnelser om till exempel vaccinationer, provtagningar, hormonbehandlingar går också att frånsäga sig.

Tidsbokningar görs analogt.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan de rättas. Uppgifterna kan inte raderas om det finns lagstadgat krav på lagring eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste spara, till exempel obetalda skulder.

Djurägare kan begära ut för sig relevanta, registerförda uppgifter. Din begäran ska var egenhändigt underskriven och personnummer ska uppges. Utdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har personuppgiftsansvarig rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran.

Kategorier av organisationer som får uppgifterna

Myndigheter som begär in uppgifter då skyldighet föreligger enligt gällande regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Försäkringsbolag som begär in journal för försäkrat djur. Rätten för försäkringsbolagen att ta del av journaler ingår i försäkringsvillkoren.

Remitterande kliniker och kliniker som mottar remisser.

Apotek vid receptförskrivning.

Laboratorier och Svenska Kennelklubben som mottar prover för analys och röntgenbilder för granskning.

Sverak som för register över ID-märkta katter.

Försäkringsbolag och juridiska rådgivare i samband med rättsliga förfaranden i syfte att tillvarata VVABs rättmätiga intressen.

Överföring av uppgifter till ett annat land eller annan organisation

Remitterande kliniker och kliniker som mottar remisser.

I dagsläget anlitas ett laboratorium i Tyskland. Undantagsvis skickas prover från djur för genetisk analys till USA, muskelprover till USA och urinstensanalys till Canada.

Tidsgräns för borttagning av uppgifter

Personuppgifter gallras bort om senaste journaluppgift, recept eller transaktion är äldre än tio år. Uppgifterna sparas undantagsvis under längre tid om det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Säkerhetsåtgärder vid behandling

Databasen skyddas av erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.